Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

 

 

De gotländska båtsmännen och deras torp

 

Fasta befästningar

Tingstäde fästning och förrådsområde

Fårösunds fästning

Carlswärds fästning

Enholmens fästning

Batteri Mojner

Fornborgar på Gotland

Äldre skansar på Gotland

Ryska skansar uppförda på Gotland 1808

Kastaler på Gotland

Visborgs slott 1411 - 1679

Visby stadsmur

Borgen Landescrone

Bulverket i Tingstäde träsk

 

Stridsvärn, pjäsvärn mm

 

Berganläggningar, andra större militära installationer

 

Flygvapnet och andra flygrelaterade händelser

 

Marinen och andra marinrelaterade händelser

 

Förläggningsplatser, baracker, förråd mm

Uppförda barackläger 1939-45

Byggnadsregister t o m 1967

Byggnadsregister fr.o.m. 1968

Ammunitionsförråd mm

Landstormsförråd / Landstormsbodar

Ammunitionsbodar / Kruthus - Gotl. Nationalbeväring

Övnings och exercisplatser - Gotl. Nationalbeväring

Tingstäde lägerplats

 

 

"Soldaten får inte fostras bara till krig, ty då fostrar man honom också till mördare. Man måste först och främst uppfostra honom till att vara människa."

                                                                    Erwin Rommel

 

 

Spioner och andra ljusskygga typer

Spioner och landsförrädare på Gotland

C-byråns underrättelseverksamhet 1943 - 1945

Spionen Malmborg

Dubbelspionen Vidvuds Sveics

Johan Puke - Hjälte eller förrädare

Den mystiska "Sabotagepennan"

Amerikanske desertören Sylvia på Gotland

 

Tidningsklipp 1853 - 1945. Militära händelser

 

Övrigt Gotlands försvar

Försvarshistoria - Kronologisk

Vårdkasar på Gotland

Den äldste namngivne gotlänning som stupat i krig

Bonde- och borgarförsvaret under den danska tiden

Bondeinfanteriet 1700-1721

Bondekavalleriet 1700-1721

Ståndsdragonerna 1700-1721

Artilleriet 1700-1721

Visby Borgargarde 1700-1721

Sockenknektar 1700-1721

Saltpetersjuderiverksamheten

Korta underrättelser om Saltpeter-Plantladu 1813

Linjeofficersläroverket på Gotland 1839 - 1866

Artilleriläroverk, underbefäls- och underofficersskolor

Lantvärnet

Hemvärnet på Gotland

Inskrivnings- och Rullföringsområden

Tygverksamheten

Intendenturen

Fortifikationen

Underhållsgrupp Gotland (Uhgrp G)

FMLOG - Visby

Visby-gruppen / 703. Stridsgruppen

Försvarets tvättanläggning i Visby

Gotlands FBU-Förbund

Gotlands FBU-Förbunds läger på Fårö

Gotlands Kvinnliga Bilkår

Frivilliga Motorcykelkåren Gotlandssektionen (FMCK)

Gotlands Distrikt av FRO

Svenska Röda Korsets Gotlandsdistrikt

Landstormen

Gotlands Landstormskvinnor

Gotlands lottakår

Flyglottaskolan i Bunge

Gotlands fallskärmsklubb

Gotlands Flygklubb

Lilla Wikipedian

Mästermyr - Numrerade målangivelser på byggnader

Bränsleförsörjningen / kolning under beredskapen

 

Idrott

Idrottsutmärkelser I 27 / I 18 / P 18

Idrottsutmärkelser A 7

Idrottsutmärkelser Lv 2

Idrottsutmärkelser KA 3

Visby Nationalbeväring & Dede skyttegille

Gotlands Skarpskytte och Jägargille

Visborgs skytteförening

Wisby stads skyttegille

 

Föreningar och sällskap

A 7 Kamratförening

P 18 Kamratförening

Lv 2 Kamratförening

KA 3 Kamratförening

Flottans män på Gotland

Övriga Militära Föreningar och Sällskap

Kamratföreningstidningar

Innehållsförteckning - Väduren m fl

Svensk-norska frivilligförbundet

Signalkompaniets Signalister "SS 40" Kamratförening

"SS 40" Kamratföreningstidning "Åtskillnad"

 

 

 

Vid tider av oro och fara för staten, 

åkallar vi Gud och hyllar soldaten.

När faran är över och fyllda blir faten, 

då glömmer vi Gud och föraktar soldaten

 

 

Tappra och modiga gotlänningar

Utöver vad tjänsten kräver - Gotländska hjältar

Sorken från Mästerby som stupade över Tyskland 1944

En Visbybo som stupade i Belgien 1944

Gotlänningen som dog tre gånger för Führern

Nordling - Gotlandsbeväringen som räddade Paris 1944

Modiga gutar

Fallna och skadade gotlänningar i fredens tjänst

"Bison" En gotländsk krigsreporter i Vietnam 1968

 

Tragiska händelser och annat elände

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1800 - 1899

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1900 - 1938

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1939 - 1945

Olyckor och dödsfall i tjänsten  1946 - 2000

Olyckor och dödsfall i tjänsten  2001 -

Krutexplositionen i Visby 1785

Gubben Ulmstedts vedermödor

Kemiska stridsmedel och annat skit runt gotlands kuster

 

Gotlänningar i utländsk krigstjänst

 

Krigshändelser

Olof den helige och Sangelstenen

Inbördeskriget mellan staden och landet 1288

Konung Birger Magnusson och Röcklingebacke 1313

Valdemar Atterdag erövrar Gotland 1361

Sjörövare och Tyska Orden på Gotland 1396-1530

Svenskt strandhugg på Gotland 1563

Sjökatastrofen vid Visby 28/7 1566

Danska ockupationen av Gotland 1676-1679

Ryskt strandhugg på Gotland 1715

Ryskt strandhugg på Gotland 1717

Ryskt strandhugg på Gotland 1718

Ryska ockupationen av Gotland 1808

Ryska skansar uppförda på Gotland 1808

Beredskapen under kriget mot England 1810-1812

Beredskapen under Krimkriget 1853-1856

Polska upprorsmakaren Lapinski på Gotland 1863

Beredskapen under Rysk-Japanska kriget 1904-1905

Ryssarnas besök i Slite sommaren 1945

 

Militär själavård på Gotland

Krigskyrkogårdar och krigsgravplatser

Lärbro krigskyrkogård - Koncentrationslägerfångar

Lärbro krigskyrkogård - Judiska lägerfångar

Tyska soldaters begravningsplats 1939 - 1945 på Gotland

Krigsgravar

Fältprästen - Militär själavårdare

Kolerakyrkogårdar

Garnisonskyrkogården

Efter 200 år får båtsmannen sin gravsten

Soldathemmen på Gotland

Varning för lösaktiga flickor

 

Krigsflyktingar på Gotland och "Lager Lingen"

 

Militär sjukvård

Militär sjukvård på Gotland

Örlogsflottans gotländska sjukläger 1741 - 1743

Krigssjukhus på Gotland 1939 - 1945

Lärbro krigssjukhus 1939 - 1946

Hemse krigssjukhus 1939 - 1943

Klinte krigssjukhus 1939 - 1941

Roma krigssjukhus 1915 - 1940

Sjukhus för tbc-flyktingar i Follingbo

Garnisionssjukhuset på Visborgs slätt

Förbandssjukhus KA 3 i Fårösund

Förbandssjukhus A 7 i Visby

Marinens krigssjukhus - Bräntings i Rute

Difteriepidemien på Visborgs slätt 1903

Spanska sjukan 1918-20

 

Fordon och annat fordonsrelaterat

 

Djur i kronans tjänst

Militära veterinärer på Gotland

Blå Stjärnan och Stjärnsystrarna

Sv. Brukshundklubbens Gotlandsdistrikt

Fyrbenta trotjänare vid Gotlands infanteriregemente

 

 

Musik - Massmedia

Radiomajoren - Arvid Eriksson

Fältartister på Gotland under beredskapen

Basarer, revyer och andra spektakel under beredskapen

"Hallå Norden, här talar Tyskland" Radio Königsberg

Gotlands officerskör

Gotlands regementes marsch

Gotlands artilleriregementes marsch

Gotlands kustartilleriregementes marsch

"Min soldat" med Ulla Billqvist

Tapto - Segnale selenne

Musikkårer på Gotland

Gamla filmer med gotländsk militär anknytning

 

Minnesstenar på Gotland

Oscarsstenen

Gotlands Nationalbeväring

Visborgs slätt

Gotlands kustartilleri

Varia

Bangstenen i Sundre

Signalstenarna på Visborgs slätt

 

Lite av varje

Adam Röd räddar 11-årig pojke

Sidovapen i gotländska kyrkor

FMÖ Aurora 17

Gotländska tokstollar och deras handlingar

"Gotlands Vapen"  Insamling 1940

Gotländska länsherrar 1398 - 1645

Guvernörer och Landshövdingar 1645 - 1812

Landshövdingar 1812 - 2017

Tjelvar och Gutasagan

Gutalagen på gutniska

Gutalagen på svenska

En hälsning till Visby från skyttegrafvarna vid Yser 1916

Postanstaltstämplar 1939 - 1945

Krigsmans erinran

Nazismen bland gotländska militär

Polletter

Kungliga besök på Gotland

Militära Bibliografier 1.

Militära Bibliografier 2.

Unir FM 2003  (pdf)

Historiska kartor. Militära och civila

Namnrullor öfver Gottlands trupper 1911 - 1916

 

 

 

Gotlands Nationalbeväring

 

Visby garnision

 

Militärbefälet på Gotland

 

Gotlands regemente

 

Gotlands artilleriregemente

 

Gotlands luftvärnskår

 

Gotlands kustartilleriregemente

 

Fårösunds kustartilleridetachement

 

Pansar på Gotland 1937 - 1963

 

Utmärkelser, nålmärken, fanor mm

 

Beredskapen på Gotland 1914-18

 

Beredskapen på Gotland 1939-45

 

Luftbevakning - Signalspaning mm

 

Vapen använda på Gotland

 

Skjutfält på Gotland

 

Frivilliga i Finland 1939 - 1944

 

Militärt rättsväsen

 

 

______________________________________________________________________________________________
                            

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper.

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig